geloof in eigen kunnen

hulp bij:
….moeite met leerstof
….plannen van het werk
….concentreren
….beter presteren
in het basis onderwijs

hulp aan kinderen die moeite hebben met de basisschool

Hierbij gaat het met name om rekenen, lezen en spelling. Voorbeelden zijn problemen met het inzicht in de getallen, een te laag leestempo of het toepassen van de spellingregels.

Hiernaast kan sprake zijn van problemen met het overzien of het plannen van werk, of concentratieproblemen. Het is ook mogelijk dat het niet duidelijk is waarom een kind niet presteert terwijl het er wel in lijkt te zitten.

zonder zelfvertrouwen is geen verbetering te verwachten.

Ik vind het erg belangrijk dat het kind weer gaat geloven in eigen kunnen.

Kinderen die moeite hebben met het leren, krijgen vaak het gevoel dat het toch niet lukt. Hierdoor worden ze gedemotiveerd en een deel ervan zal het opgeven.

Om een kind te helpen is het essentieel het zelfvertrouwen te versterken.

werkwijze

Eerst bespreek ik met de ouders de grote lijnen van het probleem.

Vervolgens werk ik met het kind 1 of 2 keer 50 min om het niveau en eventuele achterstand in kaart te brengen.

Na toestemming van de ouders maak ik een handelingsplan en start de behandeling. De behandeling beslaat 12 sessies van 50 minuten. Voor iedere sessie bereken ik een bedrag van € 50,=.

Na deze periode worden de vorderingen en de mogelijke verdere stappen besproken.

Overleg met de school die het kind bezoekt is mogelijk, uiteraard weer na toestemming van de ouders.

De behandeling vindt bij mij thuis plaats. Dit kan zowel onder als na schooltijd. Als de school hiervoor toestemming geeft kan het ook op school.

maatwerk

De hulp van remedial teaching leusden is volledig toegespitst op het probleem van de leerling; het is maatwerk.

In een behandeling sluit ik aan bij hetgeen het kind al wel beheerst. Van daaruit gaan we stapje voor stapje verder.

Tijdens het werken met het kind gebruik ik verschillende methodes en materialen. Ik werk ook met zelf ontwikkeld materiaal.

wie ben ik?

Ik ben Marjolein Verhoef, sinds 1995 werkzaam in het basis onderwijs. Ik heb 23 jaar ervaring als leerkracht, remedial teacher en dyslexie-behandelaar op diverse basisscholen. Daarnaast heb ik mijn eigen RT-praktijk.

In Leiden heb ik de studie Orthopedagogiek succesvol afgerond, en deze aangevuld met de Pabo aan de Haagse Hogeschool.

Tussen 2008 en 2010 heb ik aan de Fontys Hogeschool de Master opleiding Special Educational Needs gevolgd.

Ook heb ik diverse opleidingen gevolgd zoals de post-bachelor opleiding rekencoördinator, de rekencursus “met sprongen vooruit”, de opleiding tot dyscalculie-behandelaar en diverse cursussen op het gebied van taal ontwikkelings stoornissen.

Met mijn opleiding en ervaring ben ik uitstekend in staat om uw kind meer zelfvertrouwen te geven.

Contact en informatie

remedial teaching leusden

Roggeland 20

3833 VP Leusden

tel 06 19667881

mail: m.verhoef@remedialteachingleusden.nl

Hoe gaan wij om met uw gegevens?