Privacy statement

Welke gegevens registreert Remedial Teaching Leusden?

wettelijk toegestane gegevens zoals:

  • Persoonsgegevens van leerling en ouder(s)/verzorger(s): naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer;
  • Schoolgegevens: klas, namen, telefoonnummers en e-mailadressen van leerkrachten en IB’ers;
  • Onderzoeksgegevens en leerresultaten van school en derden indien toestemming gegeven is door de ouders.

Waarvoor gebruikt Remedial Teaching Leusden uw gegevens?

  • Het onderhouden van contact met leerling, ouders en school;
  • Het verzenden van informatie aan leerling, ouders en school;
  • Het opstellen en evalueren van handelingsplannen;

Verspreiding van persoonsgegevens

Remedial Teaching Leusden zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wel delen wij na toestemming van de ouders resultaten van remedial teaching met de betrokken school.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De website van Remedial Teaching Leusden verzamelt geen persoonsgegevens. Persoonsgegevens opgeslagen op de computer zijn beveiligd met een wachtwoord en een firewall. De gegevens worden opgeslagen en gebackuped in One Drive. Mail op de mobiele telefoon is beveiligd met een pincode en touch id.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Remedial Teaching Leusden bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De gegevens worden in ieder geval drie jaar na beëindiging van de remedial teaching gewist of vernietigd.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar m.verhoef@remedialteachingleusden.nl